เพ็ดดีกรีสำคัญไฉน

Pedigree - เพ็ดดีกรี

คือ เอกสารบันทึกที่มาแห่งต้นตระกูลของสุนัขพันธุ์แท้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยแสดงไว้ 3 ชั่วอายุเป็นอย่างน้อย

เพ็ดดีกรีแบ่งออกเป็น 3 ชนิด

        1.uncertified pedigree - เพ็ดดีกรีที่ไม่มีการรับรองจากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย)

      2.certified pedigree - เพ็ดดีกรีที่ได้มีการรับรองจากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย)

      3.certified export pedigree - เพ็ดดีกรีที่สมาคมฯออกให้ สำหรับใช้ส่งสุนัขออกไปยังต่างประเทศ

ประโยชน์ของ certified pedigree

      1.เพื่อประโยชน์ในการศึกษาที่มาแห่งสายพันธุ์สุนัข

      2.เพื่อประโยชน์ในการเลือกคู่ให้สุนัข

      3.เพื่อพิสูจน์ความสามารถของการถ่ายถอด สายเลือดของพ่อแม่พันธุ์

      4.เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์ที่เสี่ยงต่อ การทำลายสายพันธุ์ หรือ การเสื่อมของสายเลือด

      5.เพื่อพิสูจน์ความสามารถ และความตั้งใจของผู้ผสมพันธุ์

 

bannerpunithai_S.jpg (5118 bytes)