ประวัติความเป็นมาของสุนัขพันธุ์ Saint Bernard

 

เมื่อศตวรรษที่ 11 บ้านพักริมทางได้ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มผู้แสวงบุญ ณ ช่องเขา Great St.Bernard Pass ซึ่งมีระดับความสูง 2469 เมตรเหนือระดับ น้ำทะเล เพื่อเป็นที่พักรับ รองแก่ผู้แสวงบุญและพระธุดงค์ต่างๆที่ เดินทาง ผ่านช่องเขานั้นและนับตั้งแต่กลาง    ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา สุนัขภูเขาตัว ใหญ่ก็ได้ถูกเลี้ยงไว้เพื่อเป็นยามดูแลและ ปกป้อง บ้านพัก การดำรงชีวิต ของสุนัขดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ ณ บ้านพักริมทางนั้นด้วยภาพ นับแต่ปี คศ.1695 และเริ่มบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อปี คศ.1707

สุนัขดังกล่าวได้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นสุนัขกู้ภัย สำหรับนักเดินทางที่หลงอยู่ในหิมะและดงหมอก บันทึก เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ การช่วย ชีวิตมนุษย์จาก 'มัจจุราชขาว' จำนวนนับ ไม่ถ้วนของสุนัขเหล่านี้ ได้ถูกแปลและเผย แพร่ไปหลายหลากภาษา และจากบันทึกคำบอกเล่าของทหารประจำหน่วย Bonaparte  ซึ่งได้เดิน ทางผ่านช่องเขา Great St.Bernard Pass ในปีคศ.1800 ได้ช่วยเพิ่ม กิตติศัพท์ของสุนัขพันธุ์นี้ ซึ่ง ณ ขณะนั้นถูกเรียกว่า Barry-Dog ให้มีชื่อ เสียงขจรขจาย ไปทั่วทวีปยุโรปตลอดศตวรรษที่ 19 โดยตำนานของ "Barry" นี้ เป็นตำนานของสุนัข กู้ภัยในปัจจุบัน และสายพันธุ์ Saint   Bernard ก็คือสายพันธุ์โดยตรงของเหล่าสุนัขภูเขา ที่อยู่ในเขตปริมณฑล นั้นนั่นเอง

hospice1.JPG (51847 bytes)

 

painting1.JPG (85105 bytes)

 

 

จากการใฝ่หารูปแบบพันธุกรรมที่เหมาะสมการผสมพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ที่ผ่านไปเพียง ไม่กี่รุ่น ก็ได้พัฒนาสายพันธุ์มาจนมีรูปแบบอย่างสุนัขที่ต้องการในปัจจุบัน โดยนาย Heinrich Schumacher ซึ่งมาจากเมือง Holligen ใกล้ๆกับเมือง Bern เป็นคนแรกที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ การพัฒนาทางด้าน พันธุกรรมของสุนัขเหล่านี้ ในปี คศ.1867 และ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีคศ 1884 ทะเบียนพ่อพันธุ์ สุนัขของสวิส ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นโดย Schweizerisches Hundestammbuch (SHSB) สุนัขตัวแรกที่ลงทะเบียนคือ St. Bernard "LEON" และต่อจากนั้นอีก 28 ลำดับต่อมาก็ยัง เป็นสายพันธุ์ของ St. Bernard อีกเช่นกัน และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม คศ 1884 Swiss St. Bernard Club ก็ได้ถือก่อกำเนิดขึ้นที่เมือง Basle

ในโอกาสที่มีการชุมนุม International Canine Congress เมื่อวันที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ 1887 สุนัขพันธุ์Saint Bernard ได้รับการยอมรับและยกย่องว่าเป็นสุนัขสวิส สายพันธุ์แท้และได้รับการ ประกาศให้เป็นสุนัขประจำชาติของ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา.

 

bannerpunithai_S.jpg (5118 bytes)